Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2013

Ananswww
2907 16fd
Reposted fromcleanout cleanout
Ananswww
9880 be2c
Reposted frommindgrinder mindgrinder viajoannawu joannawu
2846 33a4 500

catasters:

"Hi Guys!! Guess Who Came to Dinner…

Reposted fromzvok zvok viajoannawu joannawu
Ananswww
8443 b4d4
Reposted frompulperybka pulperybka viajoannawu joannawu
Ananswww
3949 7fa9
Reposted fromkorona korona viajoannawu joannawu
Ananswww
6453 a2c6
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viajoannawu joannawu
Ananswww
4116 1e79
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viajoannawu joannawu
Ananswww
3718 7ac0
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viajoannawu joannawu
Ananswww
1559 5528
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viajoannawu joannawu
Ananswww
1499 4ec7
Reposted fromkjuik kjuik viajoannawu joannawu
Ananswww
Reposted fromcoteraz coteraz viajoannawu joannawu

November 01 2013

Ananswww
Ananswww
1268 6ea3
Reposted fromsadurday sadurday viaSzczurek Szczurek
Ananswww
1256 f828

juststilesstilinski:

This is not okay

Ananswww
1414 a6c7
Reposted frompesy pesy viakocieserce kocieserce
3248 cb3a 500

Jack Nicholson stops at a liquor store

Ananswww
1950 8a92
Reposted fromUntitledubz Untitledubz viasucznik sucznik
Ananswww
nowe oblicze historii


"To zdjęcie z pokładu samolotu, przedstawiające realizację założeń operacji "Babylift", czyli masowej ewakuacji dzieci z Wietnamu Południowego do Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji czy Kanady. Od 3 do 26 kwietnia 1975 roku wywieziono ponad 3 tysiące wietnamskich niemowląt, następnie oddano je do adopcji do rodzin na całym świeci."


"To "żywa torpeda". Jej głównym przeznaczeniem było zniszczenie statków wroga, przy czym zakładano jednoczesną śmierć załogi.
Na zdjęciu: izraelski model 'żywej torpedy'."


"Podczas II wojny światowej żywność w Wielkiej Brytanii była racjonowana - na każdego dorosłego człowieka przypadało 250 gram cukru na tydzień. Z tego powodu w dużej mierze warzywa zajęły miejsce słodyczy.
Na zdjęciu: dzieciaki przyglądają się reklamie nowych smakołyków - "marchewek na patyku". Rok 1940."


wizyta u stomatologa


"Zdjęcie przedstawia Johnego Y. Smitha, który w 1930 roku w Nowym Jorku pokonał rekord podnoszenia ciężarów jednorącz. Hantle ważyły 102 kilogramy. "
Reposted frommayamar mayamar viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl